فروش و خرید ورلد کوین

ورلد کوین
٪-0.62
282,786 تومان
4.862 دلار
اطلاعات بازار تتری

میانگین قیمت ۷ روز

4.9449 دلار

بالاترین قیمت تا کنون

5.058 دلار

حجم معاملات ۲۴ ساعت

4,543.454 دلار

اطلاعات بازار ریالی

میانگین قیمت ۷ روز

282,045 تومان

بالاترین قیمت تا کنون

287,022 تومان

حجم معاملات ۲۴ ساعت

74,009,522 تومان

خرید
فروش

مقدار (ورلد کوین)

WLD

قیمت واحد (تومان)

IRR