فروش و خرید پپه

پپه
٪12
0.4256 تومان
0.00000651 دلار
اطلاعات بازار تتری

میانگین قیمت ۷ روز

0.00000612 دلار

بالاترین قیمت تا کنون

0.00000655 دلار

حجم معاملات ۲۴ ساعت

5,711.74906284 دلار

اطلاعات بازار ریالی

میانگین قیمت ۷ روز

0.3998 تومان

بالاترین قیمت تا کنون

0.4256 تومان

حجم معاملات ۲۴ ساعت

59,934,806.3426 تومان

خرید
فروش

مقدار (پپه)

PEPE

قیمت واحد (تومان)

IRR