فروش و خرید پپه

پپه
٪-5.34
0.6858 تومان
0.00001183 دلار
اطلاعات بازار تتری

میانگین قیمت ۷ روز

0.00001199 دلار

بالاترین قیمت تا کنون

0.00001263 دلار

حجم معاملات ۲۴ ساعت

26,498.42920558 دلار

اطلاعات بازار ریالی

میانگین قیمت ۷ روز

0.6937 تومان

بالاترین قیمت تا کنون

0.7322 تومان

حجم معاملات ۲۴ ساعت

175,820,576.8438 تومان

خرید
فروش

مقدار (پپه)

PEPE

قیمت واحد (تومان)

IRR