فروش و خرید نیر پروتکل

نیر پروتکل
٪-4.01
451,397 تومان
7.918 دلار
اطلاعات بازار تتری

میانگین قیمت ۷ روز

8.0071 دلار

بالاترین قیمت تا کنون

8.207 دلار

حجم معاملات ۲۴ ساعت

17,834.6735 دلار

اطلاعات بازار ریالی

میانگین قیمت ۷ روز

462,106 تومان

بالاترین قیمت تا کنون

477,868 تومان

حجم معاملات ۲۴ ساعت

410,898,937 تومان

خرید
فروش

مقدار (نیر پروتکل)

NEAR

قیمت واحد (تومان)

IRR