فروش و خرید لونا کلاسیک

لونا کلاسیک
٪-1.59
6.2 تومان
0.000107 دلار
اطلاعات بازار تتری

میانگین قیمت ۷ روز

0.000108 دلار

بالاترین قیمت تا کنون

0.00011 دلار

حجم معاملات ۲۴ ساعت

5,810.160274 دلار

اطلاعات بازار ریالی

میانگین قیمت ۷ روز

6.3 تومان

بالاترین قیمت تا کنون

6.5 تومان

حجم معاملات ۲۴ ساعت

222,521,324 تومان

خرید
فروش

مقدار (لونا کلاسیک)

LUNC

قیمت واحد (تومان)

IRR