فروش و خرید لونا

لونا
٪-3.51
33,379 تومان
0.586 دلار
اطلاعات بازار تتری

میانگین قیمت ۷ روز

0.59396 دلار

بالاترین قیمت تا کنون

0.605 دلار

حجم معاملات ۲۴ ساعت

10,665.48275 دلار

اطلاعات بازار ریالی

میانگین قیمت ۷ روز

34,236 تومان

بالاترین قیمت تا کنون

34,867 تومان

حجم معاملات ۲۴ ساعت

173,394,337 تومان

خرید
فروش

مقدار (لونا)

LUNA

قیمت واحد (تومان)

IRR