فروش و خرید لوپرینگ کوین

لوپرینگ کوین
٪-2.12
14,892 تومان
0.2606849 دلار
اطلاعات بازار تتری

میانگین قیمت ۷ روز

0.260592 دلار

بالاترین قیمت تا کنون

0.2631 دلار

حجم معاملات ۲۴ ساعت

20,582.4713119 دلار

اطلاعات بازار ریالی

میانگین قیمت ۷ روز

15,025 تومان

بالاترین قیمت تا کنون

15,247 تومان

حجم معاملات ۲۴ ساعت

367,594,862 تومان

خرید
فروش

مقدار (لوپرینگ کوین)

LRC

قیمت واحد (تومان)

IRR