فروش و خرید اینجکتیو پروتکل

اینجکتیو پروتکل
٪-0.38
1,441,000 تومان
24.96 دلار
اطلاعات بازار تتری

میانگین قیمت ۷ روز

24.9227 دلار

بالاترین قیمت تا کنون

25.205 دلار

حجم معاملات ۲۴ ساعت

3,756.6204 دلار

اطلاعات بازار ریالی

میانگین قیمت ۷ روز

1,420,678 تومان

بالاترین قیمت تا کنون

1,446,462 تومان

حجم معاملات ۲۴ ساعت

80,403,097 تومان

خرید
فروش

مقدار (اینجکتیو پروتکل)

INJ

قیمت واحد (تومان)

IRR